0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Petr David
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۰:۰۵
Miroslav Sklensky
۳
۲
Michal Murawski
Finished
۱۰:۱۰
Tomasz Kotowski
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۳۰
Miroslav Sklensky
۳
۲
Adrian Spychala
Finished
۱۹:۳۰
Tomasz Kotowski
۳
۲
Adrian Wiecek
Finished
۱۱:۴۵
Lukasz Jarocki
۲
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۹:۱۰
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۱:۴۵
Petr David
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۱۴:۳۰
Maciej Podsiadlo
۳
۲
Adrian Spychala
Finished
۱۶:۲۰
Lukasz Jarocki
۲
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۰:۰۵
Adrian Spychala
۱
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۹:۲۰
Artur Daniel
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۰۹:۴۰
Michal Murawski
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۱۲:۳۵
Buczynski Witold
۲
۳
Jakub Michalski
Finished
۱۲:۵۰
Artur Daniel
۰
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۵:۱۵
Mariusz Baron
۱
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۷:۰۵
Miroslav Sklensky
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۱۱:۲۵
Petr David
۳
۲
Felkel Grzegorz
Finished
۱۲:۰۵
Mateusz Zagajewski
۳
۱
Rudomina Kamil
Finished
۱۵:۰۰
Adrian Spychala
۱
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۰:۳۵
Artur Daniel
۰
۳
Tomasz Kotowski
Finished
۱۲:۳۰
Lukasz Jarocki
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۵:۵۵
Adrian Eliasz
۱
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۵۵
Szymon Radlo
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۶:۳۰
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۸:۵۵
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۹:۴۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۲:۵۵
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Krzysztof Pawlowski
Finished
۱۳:۴۰
Adrian Wiecek
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۴:۰۵
Tomasz Kotowski
۳
۲
Felkel Grzegorz
Finished
۱۴:۵۵
Miroslav Sklensky
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۱۶:۴۵
Adrian Spychala
۱
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۷:۱۰
Maciej Podsiadlo
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۷:۳۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۱۸:۳۰
Michal Murawski
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۹:۲۰
Adrian Eliasz
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۰۵
Krystian Kolodziej
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۰۰:۳۰
Igor Dabrowski
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۲۰
Mateusz Misiak
۲
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۵۰
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Petr David
Finished
۰۵:۴۵
Perzynski Przemyslaw
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۲۰
Petr David
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۸:۰۵
Mateusz Zagajewski
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۰:۴۰
Kacper Zajac
۳
۱
Adam Kasperski
Finished
۱۲:۱۰
Jakub Nowak
۱
۳
Adam Kasperski
Finished
۱۲:۵۹
Bartosz Czerwinski
۳
۱
Miroslav Sklensky
Finished
۱۳:۰۰
Petr David
۱
۳
Tomasz Kotowski
Finished
۱۳:۲۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۳:۴۵
Miroslav Sklensky
۳
۱
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۵:۳۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Tomasz Kotowski
Finished
۱۷:۲۰
Miroslav Sklensky
۰
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۸:۲۰
Adrian Spychala
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۸:۴۵
Mateusz Zagajewski
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۱۹:۱۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۹:۴۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۰۱:۱۵
Krystian Kolodziej
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۰۱:۴۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Igor Dabrowski
Finished
۰۳:۰۰
Buczynski Witold
۳
۲
Jakub Michalski
Finished
۰۶:۴۰
Szymon Radlo
۲
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۷:۴۰
Artur Daniel
۱
۳
Petr David
Finished
۱۰:۵۵
Michal Murawski
۳
۰
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۱:۰۰
Adrian Spychala
۱
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۲:۱۰
Michal Minda
۳
۲
Kacper Marchlewski
Finished
۱۵:۳۵
Lukasz Jarocki
۳
۲
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۷:۵۵
Perzynski Przemyslaw
۱
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۸:۳۰
Szymon Radlo
۰
۳
Petr David
Finished
۰۹:۱۵
Miroslav Sklensky
۳
۰
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۴:۳۵
Igor Dabrowski
۱
۳
Michal Minda
Finished
۰۰:۳۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۰:۵۵
Michal Minda
۳
۲
Adrian Eliasz
Finished
۰۱:۴۵
Perzynski Przemyslaw
۳
۲
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۲:۰۵
Mateusz Misiak
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۲:۱۰
Lukasz Jarocki
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۲:۲۵
Adrian Eliasz
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۲:۳۰
Artur Daniel
۰
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۲:۵۰
Krystian Kolodziej
۳
۱
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۳:۱۵
Mariusz Koczyba
۳
۲
Krystian Gaik
Finished
۰۳:۲۰
Adrian Eliasz
۲
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۲۵
Szymon Radlo
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۳:۴۰
Dawid Kotwica
۳
۱
Igor Dabrowski
Finished
۰۴:۱۰
Perzynski Przemyslaw
۰
۳
Petr David
Finished
۰۴:۲۵
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Seroka Szymon
Finished
۰۴:۳۰
Buczynski Witold
۰
۳
Krzysztof Pawlowski
Finished
۰۴:۳۵
Adrian Eliasz
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۳۵
Szymon Radlo
۳
۱
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۴:۵۵
Dawid Kotwica
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۵:۰۰
Seroka Szymon
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۵:۲۰
Adrian Eliasz
۳
۲
Igor Dabrowski
Finished
۰۵:۲۵
Mariusz Baron
۲
۳
Buczynski Witold
Finished
۰۵:۲۵
Mateusz Misiak
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۵:۵۰
Perzynski Przemyslaw
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۶:۰۵
Igor Dabrowski
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۶:۱۵
Seroka Szymon
۰
۳
Petr David
Finished
۰۶:۵۵
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Krzysztof Pawlowski
Finished
۰۷:۳۰
Mariusz Baron
۰
۳
Krzysztof Pawlowski
Finished
۱۰:۰۰
Jakub Nowak
۳
۲
Artur Szoltysek
Finished
۱۰:۵۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۱۱:۲۰
Mariusz Baron
۰
۳
Krzysztof Pawlowski
Finished
۱۲:۲۵
Kacper Marchlewski
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۱۲:۳۹
Adrian Spychala
۰
۲
Michal Murawski
Finished
۱۳:۲۰
Artur Daniel
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۴۰
Buczynski Witold
۰
۳
Mariusz Baron
Finished
۱۴:۰۵
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Michal Murawski
Finished
۱۴:۱۰
Adrian Spychala
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۴:۵۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Tomasz Kotowski
Finished
۱۵:۴۰
Mariusz Baron
۳
۰
Jakub Michalski
Finished
۱۵:۴۵
Michal Murawski
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۱۶:۰۵
Zochniak Jakub
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۱۶:۲۵
Felkel Grzegorz
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۶:۳۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۶:۵۵
Felkel Grzegorz
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۱۷:۴۵
Michal Murawski
۰
۳
Tomasz Kotowski
Finished
۱۸:۰۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۱۸:۵۵
Krzystof Guminski
۳
۰
Krzysztof Pawlowski
Finished
۱۹:۱۰
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۹:۵۵
Artur Daniel
۲
۲
Tomasz Kotowski
inprogress
۲۰:۰۵
Lukasz Jarocki
-
-
Adrian Spychala
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Michal Murawski
-
-
Marcin Jadczyk
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Maciej Podsiadlo
-
-
Arkadiusz Zuk
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Felkel Grzegorz
-
-
Tomasz Kotowski
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۵
Miroslav Sklensky
-
-
Bartosz Czerwinski
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۵
Mateusz Golebiowski
-
-
Artur Daniel
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Russia
Liga Pro
Vladimir Pustoselov
۳
۱
Alexander Kolmin
Finished
۰۹:۰۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۲
Igor Mihaylov
Finished
۰۰:۰۵
Bazilevsky Vitaly
۲
۳
Maksim Smyshnikov
Finished
۰۸:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۰:۱۵
Alexander Klavdenkov
۳
۲
Maksim Smyshnikov
Finished
۱۰:۴۵
Anton Sokolov
۳
۲
Sergey Kuzmin
Finished
۱۶:۱۵
Roman Alov
۳
۲
Anton Sokolov
Finished
۱۷:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۲
Pavel Semenov
Finished
۰۱:۳۰
Eduard Tsvetkov
۳
۱
Gennady Karpovkin
Finished
۰۸:۳۰
Gennady Karpovkin
۰
۳
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۹:۳۰
Igor Abelmasov
۳
۱
Aleksandr Gusev
Finished
۱۴:۴۵
Yaroslav Troyanov
۱
۳
Nikita Sadovskiy
Finished
۰۹:۴۵
Nikita Sadovskiy
۳
۰
Andrei Molodykh
Finished
۱۰:۱۵
Eduard Tsvetkov
۱
۳
Vladimir Pustoselov
Finished
۱۰:۳۰
Roman Zelenskii
۲
۳
Igor Abelmasov
Finished
۱۲:۱۵
Mikhail Gusev
۳
۲
Sergey Muslikov
Finished
۱۸:۳۰
Dmitry Bakalin
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۱:۰۰
Roman Zelenskii
۱
۳
Ivan Pandur
Finished
۱۴:۱۵
Sergey Myagkov
۳
۲
Dmitry Bakalin
Finished
۰۰:۰۰
Pavel Semenov
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۳۰
Nikita Sadovskiy
۳
۲
Ivan Lednev
Finished
۰۸:۱۵
Alexander Klavdenkov
۳
۰
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۹:۱۵
Alexander Kolmin
۳
۰
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۰:۰۰
Gennady Karpovkin
۳
۲
Alexander Kolmin
Finished
۱۱:۰۰
Daniil Mikheev
۲
۳
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۲:۳۰
Ivan Bukhtiyarov
۱
۳
Yurii Merkushin
Finished
۱۳:۲۰
Dmitry Tunitsin
۳
۲
Oleg Butorin
Finished
۱۳:۴۵
Sergey Kuzmin
۱
۳
Denis Molodtsov
Finished
۱۷:۱۵
Anton Sokolov
۰
۳
Denis Molodtsov
Finished
۱۸:۱۵
Sergey Kuzmin
۰
۳
Roman Alov
Finished
۱۸:۴۵
Oleg Kutuzov
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۰:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۱۵
Andrei Molodykh
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۸:۴۵
Ivan Lednev
۲
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۰:۴۵
Andrey Yurevich Lisov
۱
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۲:۴۵
Konstantin Olshakov
۱
۳
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۱۳:۱۵
Daniil Mikheev
۰
۳
Yurii Merkushin
Finished
۱۴:۲۰
Ivan Stepanov
۲
۳
Sergey Muslikov
Finished
۱۶:۳۰
Damir Bedretdinov
۱
۳
Oleg Belugin
Finished
۱۷:۰۰
Oleg Kutuzov
۲
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۳:۴۵
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۴:۱۵
Evgeny Anisimov
۳
۱
Sergey Myagkov
Finished
۰۴:۳۰
Ivan Lednev
۰
۳
Andrei Molodykh
Finished
۰۹:۱۵
Mikhail Gusev
۳
۰
Ivan Stepanov
Finished
۱۷:۰۰
Pavel Semenov
۳
۰
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۲۰
Yuriy Lbov
۰
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۳۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۲
Vladimir Eremin
Finished
۰۱:۱۵
Igor Mihaylov
۲
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۱:۱۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۲
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۱:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۴۵
Evgeny Anisimov
۳
۲
Maksim Mameka
Finished
۰۲:۰۰
Aleksandr Fedorov
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۱۵
Vladimir Eremin
۱
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۱۵
Dmitry Bakalin
۲
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۲:۳۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۰
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۴۵
Igor Mihaylov
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۴۵
Maksim Mameka
۲
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۳:۰۰
Vyacheslav Chernov
۳
۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۳:۱۵
Maksim Mameka
۱
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۴:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۴:۱۵
Vladimir Eremin
۳
۲
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۴:۴۵
Aleksandr Fedorov
۳
۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۴:۴۵
Danila Andreev
۰
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۸:۱۵
Sergey Konstantinov
۲
۳
Igor Sergeevich
Finished
۰۹:۰۰
Maksim Smyshnikov
۳
۱
Danila Andreev
Finished
۰۹:۴۵
Danila Andreev
۰
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۱۰:۱۵
Aleksandr Gusev
۰
۳
Roman Zelenskii
Finished
۱۳:۴۵
Konstantin Olshakov
۰
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۴:۴۵
Danila Andreev
۱
۳
Maksim Smyshnikov
Finished
۱۶:۱۵
Oleg Moshnikov
۰
۳
Dmitrii Konstantinov
Finished
۱۶:۳۰
Denis Molodtsov
۳
۰
Roman Alov
Finished
۱۶:۴۵
Andrei Bokov
۳
۰
Girevenkov Alik
Finished
۱۶:۴۵
Maksim Smyshnikov
۳
۰
Andrei Bokov
Finished
۱۷:۱۵
Dmitrii Konstantinov
۳
۱
Damir Bedretdinov
Finished
۱۷:۳۰
Sergey Muslikov
۱
۳
Bashkirov Aleksei
Finished
۱۷:۳۰
Bashkirov Aleksei
۳
۰
Ivan Stepanov
Finished
۱۸:۰۰
Danila Andreev
۳
۲
Andrei Bokov
Finished
۱۸:۱۵
Oleg Moshnikov
۰
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۱۸:۳۰
Dmitrii Konstantinov
۳
۰
Oleg Belugin
Finished
۱۹:۰۰
Alexander Alexeev
۰
۰
Aleksandr Fedorov
inprogress
۲۰:۳۰
World
Ping Pong Point
Andrii Shcherinskyi
۳
۲
Manko Viktor
Finished
۰۹:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۲
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۳:۴۷
Dmytro Halai
۱
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۰۹:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۱
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۱:۱۷
Dmytro Halai
۱
۳
Manko Viktor
Finished
۱۰:۴۷
Aleksey Sapronov
۳
۲
Vitaliy Protopopov
Finished
۱۶:۱۷
Manko Viktor
۰
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۲:۴۷
Manko Viktor
۳
۲
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۴:۱۷
Roman Sukhomlyn
۳
۱
Vitaliy Protopopov
Finished
۱۸:۴۷
Dmytro Halai
۳
۰
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۲:۱۷
Andrii Shcherinskyi
۰
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۰:۱۷
Manko Viktor
۳
۲
Dmytro Halai
Finished
۱۳:۱۷
Aleksey Sapronov
۳
۲
Serhii Baranovskyi
Finished
۱۸:۱۷
Serhii Baranovskyi
۳
۲
Aleksey Sapronov
Finished
۱۹:۱۷
Vitaliy Protopopov
۱
۳
Roman Sukhomlyn
Finished
۱۹:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۱
۳
Manko Viktor
Finished
۱۱:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۰
Dmytro Halai
Finished
۱۴:۴۷
Serhii Baranovskyi
۰
۳
Roman Sukhomlyn
Finished
۱۶:۴۷
Aleksey Sapronov
۰
۳
Roman Sukhomlyn
Finished
۱۷:۱۷
Serhii Baranovskyi
۳
۰
Vitaliy Protopopov
Finished
۱۷:۴۷
Vitaliy Protopopov
۰
۰
Serhii Baranovskyi
inprogress
۲۰:۱۷
Czech Republic
Pro League
Marek Placek
۳
۲
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Skalicky
۲
۳
Marek Zaskodny
Finished
۱۸:۳۰
Milan Kolar
۳
۲
Jan Pleskot
Finished
۱۰:۳۰
Miroslav Nechas
۲
۳
Jan Manhal Snr
Finished
۱۵:۰۰
Dalimil Machander
۳
۲
Tomas Fojtik
Finished
۱۱:۳۰
Josef Belovsky
۲
۳
Frantisek Briza
Finished
۱۳:۰۰
Milan Bela
۲
۳
Miroslav Cyrus
Finished
۱۱:۰۰
Radim Jaros
۳
۲
Miroslav Nechas
Finished
۱۶:۳۰
Turek Tomas
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۹:۰۰
Marek Sedlak
۲
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۱:۰۰
Lubor Sulava
۲
۳
Milan Kolar
Finished
۱۲:۰۰
Jan Pleskot
۳
۱
Lubor Sulava
Finished
۱۳:۰۰
Jaromir Kanok
۳
۲
Milan Zika
Finished
۱۵:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۱
Ladislav Janousek
Finished
۱۶:۰۰
Vrba Jindrich
۱
۳
Oskar Spacek
Finished
۱۶:۳۰
Radim Jaros
۳
۲
Miroslav Nechas
Finished
۱۷:۳۰
Jiri Louda
۱
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۳:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Josef Belovsky
Finished
۱۰:۳۰
Josef Belovsky
۳
۱
Vladimir Havlicek
Finished
۱۱:۳۰
Miroslav Cyrus
۰
۳
Jan Ruzicka
Finished
۱۲:۰۰
Vrba Jindrich
۲
۳
Jaroslav Kasan
Finished
۱۴:۳۰
Oskar Spacek
۳
۱
Jiri Machart
Finished
۱۵:۰۰
Tomas Brezna
۲
۳
Jan Manhal Snr
Finished
۱۸:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۲
۱
Tomas Prosa
inprogress
۲۰:۰۰
Jiri Ruzicka
۲
۳
Alesh Bayer
Finished
۰۷:۳۰
Marek Volny
۱
۳
Dalimil Machander
Finished
۱۰:۳۰
Petr Budinsky
۳
۲
Milan Bela
Finished
۱۱:۳۰
Jan Pleskot
۰
۳
Havel Ladislav
Finished
۱۱:۳۰
Jaroslav Schwan
۲
۳
Marek Volny
Finished
۱۳:۳۰
Jaroslav Prokupek
۰
۳
Frantisek Briza
Finished
۱۴:۰۰
Matej Mazurek
۰
۳
Borek Moravec
Finished
۱۹:۰۰
Jan Kanera
۱
۳
Pavel Gireth
Finished
۱۹:۳۰
Josef Rossler
۳
۰
Tomas Pelikan
Finished
۰۰:۳۰
Daniel Tuma
۱
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Ruzicka
۰
۳
Michal Regner
Finished
۰۴:۳۰
Jiri Ruzicka
۰
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۷:۰۰
Vladimir Havlicek
۲
۳
Frantisek Briza
Finished
۱۱:۰۰
Havel Ladislav
۱
۳
Lubor Sulava
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Fojtik
۳
۰
Jaroslav Schwan
Finished
۱۱:۰۰
Marek Volny
۱
۳
Tomas Fojtik
Finished
۱۲:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Vladimir Havlicek
Finished
۱۲:۳۰
Milan Kolar
۳
۱
Havel Ladislav
Finished
۱۲:۳۰
Tomas Fojtik
۱
۳
Dalimil Machander
Finished
۱۴:۰۰
Tomas Brezna
۳
۱
Miroslav Nechas
Finished
۱۵:۳۰
Jan Manhal Snr
۳
۲
Radim Jaros
Finished
۱۶:۰۰
Jiri Machart
۰
۳
Vrba Jindrich
Finished
۱۶:۰۰
Tomas Prosa
۱
۳
Michal Jezek
Finished
۱۸:۳۰
Vlastimil Kaisler
۱
۳
Tomas Beran 2000
Finished
۱۹:۰۰
Pavel Gireth
۳
۰
Zdenek Bilek
Finished
۱۹:۰۰
Vlastimil Kaisler
۱
۳
Tomas Beran
Finished
۱۹:۰۹
Michal Jezek
۳
۱
Turek Tomas
Finished
۱۹:۳۰
Borek Moravec
۲
۱
Jiri Skalicky
inprogress
۲۰:۰۰
Jaroslav Prokupek
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۰:۰۰
Peter Chvojka
۳
۱
Libor Jemelka
Finished
۰۰:۳۰
Plachy Jiri
۳
۰
Vladimir Postelt
Finished
۰۰:۳۰
Petr Jochym
۰
۳
Libor Jemelka
Finished
۰۱:۳۰
Michal Syroha
۱
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۰۲:۳۰
Michal Syroha
۱
۳
Kamil Gavelcik
Finished
۰۴:۰۰
Stanislav Mazanek
۲
۳
Vladimir Kubat
Finished
۰۴:۳۰
Stanislav Mazanek
۲
۳
Michal Syroha
Finished
۰۷:۰۰
Jan Ruzicka
۳
۰
Petr Budinsky
Finished
۱۰:۳۰
Frantisek Briza
۱
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۲:۰۰
Jan Ruzicka
۳
۱
Milan Bela
Finished
۱۲:۳۰
Petr Budinsky
۳
۱
Miroslav Cyrus
Finished
۱۳:۰۰
Dalimil Machander
۱
۳
Jaroslav Schwan
Finished
۱۳:۰۰
Josef Belovsky
۲
۳
Vladimir Havlicek
Finished
۱۳:۳۰
Vlastimil Pszczolka
۳
۱
Jaromir Kanok
Finished
۱۴:۳۰
Radim Jaros
۱
۳
Tomas Brezna
Finished
۱۴:۳۰
Tomas Brezna
۳
۰
Jan Manhal Snr
Finished
۱۷:۰۰
Jaromir Kanok
۳
۰
Alois Kanak
Finished
۱۷:۰۰
Lukas Malek
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۷:۰۰
Eric Maresh
۱
۳
Jan Kanera
Finished
۱۸:۳۰
Radek Vosyka
۳
۲
Milan Cakovsky Snr
Finished
۱۸:۳۰
Milan Cakovsky Snr
۳
۰
Vlastimil Kaisler
Finished
۱۹:۳۰
Zdenek Bilek
۱
۲
Eric Maresh
inprogress
۲۰:۰۰
Jan Sucharda
۳
۲
Milan Urban
Finished
۰۰:۰۰
Petr Jochym
۲
۳
Peter Chvojka
Finished
۰۰:۰۰
Radomir Benesz
۳
۱
Petr Jochym
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۲
Michal Syroha
Finished
۰۵:۳۰
Ondrej Svacha
۰
۳
Michal Regner
Finished
۰۸:۰۰
Jaroslav Schwan
۳
۰
Marek Volny
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Kasan
۳
۱
Oskar Spacek
Finished
۱۵:۳۰
Vrba Jindrich
۱
۳
Jiri Machart
Finished
۱۷:۳۰
Milan Zika
۳
۰
Jaromir Kanok
Finished
۱۸:۰۰
Lukas Malek
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۸:۰۰
Eric Maresh
-
-
Pavel Gireth
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Michal Regner
۳
۰
Jiri Louda
Finished
۰۶:۳۰
Vladimir Stanek
۱
۳
Josef Rossler
Finished
۰۰:۰۰
Milan Urban
۳
۱
Dominik Kuzma
Finished
۰۰:۳۰
Ondrej Mista
۰
۳
Vladimir Stanek
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Andrle
-
-
Tomas Janata
Finished
۰۱:۲۷
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Vladimir Cermak
Finished
۰۱:۲۹
Josef Rossler
۳
۰
Vladimir Stanek
Finished
۰۱:۵۷
Kamil Gavelcik
-
-
Vladimir Kubat
Finished
۰۲:۰۰
Plachy Jiri
۳
۲
Vladimir Postelt
Finished
۰۲:۰۰
Radomir Benesz
۳
۲
Peter Chvojka
Finished
۰۲:۰۰
Dominik Kuzma
۳
۱
Jan Sucharda
Finished
۰۲:۰۰
Jiri Louda
-
-
Jiri Ruzicka
Finished
۰۲:۳۰
Ondrej Svacha
۳
۰
Jiri Louda
Finished
۰۲:۳۰
Michal Syroha
۱
۳
Kamil Gavelcik
Finished
۰۲:۵۳
Alesh Bayer
۳
۲
Michal Regner
Finished
۰۳:۰۰
Kamil Gavelcik
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۰۳:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۰
Alesh Bayer
Finished
۰۳:۰۰
Jiri Ruzicka
-
-
Michal Regner
Finished
۰۳:۱۴
Jiri Louda
۳
۲
Alesh Bayer
Finished
۰۴:۰۰
Michal Regner
-
-
Ondrej Svacha
Finished
۰۴:۲۴
Michal Regner
۳
۰
Jiri Louda
Finished
۰۵:۱۹
Michal Regner
۳
۲
Ondrej Svacha
Finished
۰۵:۳۰
Jiri Ruzicka
-
-
Ondrej Svacha
Finished
۰۵:۴۲
Stanislav Mazanek
-
-
Michal Syroha
Finished
۰۵:۵۷
Kamil Gavelcik
۳
۱
Stanislav Mazanek
Finished
۰۶:۰۰
Alesh Bayer
۱
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۶:۰۰
Ondrej Svacha
-
-
Michal Regner
Finished
۰۶:۵۹
Milan Kolar
-
-
Jan Pleskot
Finished
۰۹:۲۲
Marek Volny
-
-
Dalimil Machander
Finished
۰۹:۲۸
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Josef Belovsky
Finished
۰۹:۳۰
Havel Ladislav
۱
۳
Lubor Sulava
Finished
۰۹:۵۴
Milan Bela
-
-
Miroslav Cyrus
Finished
۰۹:۵۵
Vladimir Havlicek
۲
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۹:۵۸
Jan Pleskot
۰
۳
Havel Ladislav
Finished
۱۰:۲۰
Dalimil Machander
-
-
Tomas Fojtik
Finished
۱۰:۲۸
Petr Budinsky
-
-
Milan Bela
Finished
۱۰:۲۸
Josef Belovsky
-
-
Vladimir Havlicek
Finished
۱۰:۲۸
Frantisek Briza
۱
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۰:۵۸
Lubor Sulava
۲
۳
Milan Kolar
Finished
۱۰:۵۹
Marek Volny
-
-
Tomas Fojtik
Finished
۱۱:۲۷
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Vladimir Havlicek
Finished
۱۱:۲۹
Milan Kolar
۳
۱
Havel Ladislav
Finished
۱۱:۲۹
Jan Pleskot
۳
۱
Lubor Sulava
Finished
۱۱:۵۵
Josef Belovsky
۲
۳
Frantisek Briza
Finished
۱۱:۵۸
Petr Budinsky
-
-
Miroslav Cyrus
Finished
۱۱:۵۸
Milan Kolar
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۱۲:۴۲
Tomas Fojtik
-
-
Dalimil Machander
Finished
۱۲:۵۷
Vrba Jindrich
-
-
Jaroslav Kasan
Finished
۱۳:۱۸
Ladislav Janousek
-
-
Lukas Malek
Finished
۱۳:۲۶
Vlastimil Pszczolka
-
-
Jaromir Kanok
Finished
۱۳:۲۷
Radim Jaros
-
-
Tomas Brezna
Finished
۱۳:۲۸
Marek Placek
-
-
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۴:۰۰
Milan Zika
-
-
Alois Kanak
Finished
۱۴:۰۰
Oskar Spacek
۳
۱
Jiri Machart
Finished
۱۴:۰۰
Milan Kolar
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۱۴:۰۰
Jaroslav Kasan
۳
۱
Oskar Spacek
Finished
۱۴:۱۷
Tomas Brezna
۳
۱
Miroslav Nechas
Finished
۱۴:۲۶
Jaromir Kanok
۳
۲
Milan Zika
Finished
۱۴:۲۷
Ladislav Janousek
۱
۳
Lukas Malek
Finished
۱۴:۳۰
Jiri Machart
-
-
Vrba Jindrich
Finished
۱۴:۴۸
Alois Kanak
-
-
Vlastimil Pszczolka
Finished
۱۴:۵۷
Rotislav Hasmanda
-
-
Ladislav Janousek
Finished
۱۴:۵۷
Milan Zika
۳
۰
Alois Kanak
Finished
۱۵:۰۰
Vrba Jindrich
-
-
Oskar Spacek
Finished
۱۵:۱۸
Vlastimil Pszczolka
-
-
Milan Zika
Finished
۱۵:۲۷
Ladislav Janousek
-
-
Marek Placek
Finished
۱۵:۲۸
Lukas Malek
۳
۱
Marek Placek
Finished
۱۵:۳۰
Jaroslav Kasan
۳
۱
Jiri Machart
Finished
۱۵:۵۴
Jaromir Kanok
-
-
Alois Kanak
Finished
۱۵:۵۸
Lukas Malek
-
-
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۵:۵۸
Alois Kanak
۱
۳
Vlastimil Pszczolka
Finished
۱۶:۰۰
Ladislav Janousek
۳
۰
Marek Placek
Finished
۱۶:۳۰
Vlastimil Pszczolka
۰
۳
Milan Zika
Finished
۱۶:۳۰
Jaroslav Kasan
-
-
Oskar Spacek
Finished
۱۶:۵۸
Milan Zika
۳
۰
Jaromir Kanok
Finished
۱۶:۵۸
Jaroslav Kasan
۳
۱
Jiri Machart
Finished
۱۷:۰۰
Eric Maresh
۱
۳
Jan Kanera
Finished
۱۷:۲۴
Tomas Prosa
-
-
Michal Jezek
Finished
۱۷:۲۷
Jiri Skalicky
۲
۳
Marek Zaskodny
Finished
۱۷:۲۸
Radek Vosyka
-
-
Milan Cakovsky Snr
Finished
۱۷:۴۰
Turek Tomas
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۷:۴۸
Pavel Gireth
۳
۰
Zdenek Bilek
Finished
۱۷:۵۹
Jaroslav Kasan
۱
۳
Oskar Spacek
Finished
۱۸:۰۰
Matej Mazurek
-
-
Borek Moravec
Finished
۱۸:۰۵
Michal Jezek
-
-
Turek Tomas
Finished
۱۸:۲۴
Jan Kanera
۱
۳
Pavel Gireth
Finished
۱۸:۲۸
Rostyslav Kliucuk
۰
۰
Tomas Prosa
inprogress
۱۸:۴۷
Zdenek Bilek
-
-
Eric Maresh
inprogress
۱۸:۵۲
Borek Moravec
-
-
Jiri Skalicky
inprogress
۱۸:۵۷
Tomas Beran
۲
۱
Radek Vosyka
inprogress
۱۸:۵۹
Marek Zaskodny
۱
۳
Matej Mazurek
Finished
۱۹:۳۰
Tomas Beran 2000
۲
۲
Radek Vosyka
inprogress
۲۰:۰۰
Radek Vosyka
-
-
Vlastimil Kaisler
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Jiri Skalicky
-
-
Matej Mazurek
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Tomas Prosa
-
-
Turek Tomas
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Marek Zaskodny
-
-
Borek Moravec
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Michal Jezek
-
-
Rostyslav Kliucuk
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Milan Cakovsky Snr
-
-
Tomas Beran 2000
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Jan Kanera
-
-
Zdenek Bilek
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Germany
Challenger Series
Samuel Amann
۲
۳
Max Klink
Finished
۱۶:۲۰
Miguel Nunez
۳
۲
Alvaro Gainza
Finished
۱۲:۲۰
Miguel Nunez
۳
۲
Sven Happek
Finished
۱۴:۲۰
Miguel Nunez
۳
۱
Max Klink
Finished
۱۹:۴۰
Samuel Amann
۰
۳
Sven Happek
Finished
۱۱:۴۰
Alvaro Gainza
۳
۰
Max Klink
Finished
۱۸:۲۰
Mike Hollo
۳
۱
Max Klink
Finished
۱۱:۰۰
Mike Hollo
۳
۰
Samuel Amann
Finished
۱۳:۴۰
Mike Hollo
۳
۱
Miguel Nunez
Finished
۱۵:۴۰
Samuel Amann
۰
۳
Miguel Nunez
Finished
۱۷:۴۰
Alvaro Gainza
-
-
Sven Happek
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
World
TT-CUP
Sanchez Juan A
۳
۲
Jesus Medina
Finished
۰۰:۰۰
Damian Bucko
۰
۳
Karol Guzy
Finished
۰۰:۰۵
Brozek Michal
۰
۳
Pavel Benes
Finished
۰۰:۱۰
Radek Muller
۳
۰
Tomas Krejci
Finished
۰۰:۲۰
Filip Cernota
۳
۰
Martin Stusek
Finished
۰۰:۲۵
Pedro Campoy
۳
۰
Oscar I. Alonso
Finished
۰۰:۳۰
Darek Kleczko
۱
۱
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۰:۳۰
Matachowski Bartosz
۱
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۰۰:۳۵
Filip Kopecky
۰
۳
Pasek Dominik
Finished
۰۰:۴۰
Stepan Koci
۳
۲
Tomas Krejci
Finished
۰۰:۵۰
Krystof Prida
۲
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۰:۵۵
Skura Eryk
۱
۳
Jan Molenda
Finished
۰۱:۰۵
Brozek Michal
۰
۳
Pasek Dominik
Finished
۰۱:۱۰
Prusa Martin
۰
۳
Radek Muller
Finished
۰۱:۲۰
Filip Cernota
۱
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۱:۲۵
Gracjan Rokita
۱
۳
Kedzierski Piotr
Finished
۰۱:۳۰
Pavel Benes
۳
۱
Filip Kopecky
Finished
۰۱:۴۰
Prusa Martin
۳
۲
Tomas Krejci
Finished
۰۱:۵۰
Martin Stusek
۱
۳
Krystof Prida
Finished
۰۱:۵۵
Kurzak Bronislaw
۳
۲
Leszek Maduzia
Finished
۰۲:۱۰
Brozek Michal
۲
۳
Filip Kopecky
Finished
۰۲:۱۵
Radek Muller
۳
۰
Stepan Koci
Finished
۰۲:۲۰
Krystof Prida
۱
۳
Martin Stusek
Finished
۰۲:۳۰
Gracjan Rokita
۱
۳
Darek Kleczko
Finished
۰۲:۴۰
Pasek Dominik
۳
۱
Pavel Benes
Finished
۰۲:۴۵
Jaromir Zlamal
۳
۲
Filip Cernota
Finished
۰۳:۰۰
Lu Hsu Chang
۰
۳
Ravi Chandra
Finished
۰۳:۰۵
Mleczko Mateusz
۱
۳
Albert Misztal
Finished
۰۳:۳۰
Ravi Chandra
۲
۳
Patrick Keville
Finished
۰۳:۳۵
Lu Hsu Chang
۰
۳
Patrick Keville
Finished
۰۴:۰۵
Lu Hsu Chang
۰
۳
Beckett Christopher
Finished
۰۵:۰۵
Patrick Keville
۲
۳
Beckett Christopher
Finished
۰۵:۳۵
Mleczko Mateusz
۳
۲
Marek Pyzik
Finished
۰۷:۰۰
Marek Pyzik
۳
۱
Albert Misztal
Finished
۰۸:۰۰
Mleczko Mateusz
۳
۰
Marek Pyzik
Finished
۰۹:۱۰
Michal Lysakowski
۳
۱
Emil Nowak
Finished
۰۹:۳۰
Dawid Stapor
۳
۲
Blazej Warpas
Finished
۱۰:۰۰
Oliver Ollman
۳
۱
Edvinas Tamashauskas
Finished
۱۰:۱۵
Alejandro Marin
۳
۰
Manuel Coro
Finished
۱۰:۴۰
Yuto Kobayashi
۳
۱
Vootele Vaher
Finished
۱۰:۴۵
Ales Brandtl
۰
۳
Martin Kocvara
Finished
۱۰:۵۰
Michal Lysakowski
۳
۰
Blazej Warpas
Finished
۱۱:۰۰
Sebastian Sobczyk
۲
۳
Kos Pawel
Finished
۱۱:۰۵
Oliver Ollman
۱
۳
Vootele Vaher
Finished
۱۱:۱۵
Zaboj Matej
۳
۲
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۲۰
Tomas Vorisek
۳
۱
Filip Cernota
Finished
۱۱:۲۵
Milosz Kukawka
۳
۰
Emil Nowak
Finished
۱۱:۳۰
Darek Kleczko
۰
۳
Kos Pawel
Finished
۱۱:۳۵
Ruiz Alberto
۳
۲
Manuel Coro
Finished
۱۱:۴۰
Edvinas Tamashauskas
۳
۱
Yuto Kobayashi
Finished
۱۱:۴۵
Ales Brandtl
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۵۰
Hanl Ales
۳
۲
Matej Urbanek
Finished
۱۱:۵۵
Michal Lysakowski
۰
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۲:۰۰
Oliver Ollman
۱
۳
Yuto Kobayashi
Finished
۱۲:۱۵
Martin Kocvara
۱
۳
Zaboj Matej
Finished
۱۲:۲۰
Tomas Vorisek
۱
۳
Matej Urbanek
Finished
۱۲:۲۵
Dawid Stapor
۱
۳
Emil Nowak
Finished
۱۲:۳۰
Darek Kleczko
۱
۳
Sebastian Sobczyk
Finished
۱۲:۳۵
Ruiz Alberto
۳
۱
Mena Angel
Finished
۱۲:۴۰
Vootele Vaher
۲
۳
Edvinas Tamashauskas
Finished
۱۲:۴۵
Ales Brandtl
۱
۳
Zaboj Matej
Finished
۱۲:۵۰
Filip Cernota
۰
۳
Hanl Ales
Finished
۱۲:۵۵
Dawid Stapor
۱
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۳:۰۰
Ondrej Fiklik
۲
۳
Martin Kocvara
Finished
۱۳:۲۰
Tomas Vorisek
۲
۳
Hanl Ales
Finished
۱۳:۲۵
Vootele Vaher
۳
۲
Oliver Ollman
Finished
۱۳:۲۵
Blazej Warpas
۳
۰
Emil Nowak
Finished
۱۳:۳۰
Edvinas Tamashauskas
۰
۳
Yuto Kobayashi
Finished
۱۳:۵۵
Matej Urbanek
۳
۰
Filip Cernota
Finished
۱۳:۵۵
Michal Lysakowski
۲
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۴:۰۰
Alejandro Marin
۳
۲
Mena Angel
Finished
۱۴:۱۰
Milosz Kukawka
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۱۴:۳۰
Tomas Vorisek
۳
۲
Filip Cernota
Finished
۱۴:۳۰
Zaboj Matej
۰
۳
Martin Kocvara
Finished
۱۴:۴۰
Ruiz Alberto
۳
۰
Alejandro Marin
Finished
۱۴:۴۰
Zdenek Dusek
۳
۲
Andrei Knazik
Finished
۱۴:۵۰
Hanl Ales
۳
۱
Matej Urbanek
Finished
۱۵:۰۰
Mena Angel
۱
۳
Manuel Coro
Finished
۱۵:۱۰
Pistora Josef
۳
۰
Vojteh Shanc
Finished
۱۵:۲۰
Jan Simecek
۰
۳
Brozek Michal
Finished
۱۵:۲۵
Milosz Kukawka
۰
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۵:۵۰
Zdenek Dusek
۰
۳
Vojteh Shanc
Finished
۱۵:۵۰
Jakub Jenicek
۳
۲
Ruzicka Josef
Finished
۱۵:۵۵
Andrei Knazik
۳
۲
Pistora Josef
Finished
۱۶:۲۰
Jan Simecek
۲
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۶:۲۵
Jan Molenda
۱
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۶:۳۵
Zdenek Dusek
۲
۳
Pistora Josef
Finished
۱۶:۵۰
Brozek Michal
۰
۳
Jakub Jenicek
Finished
۱۶:۵۵
Karol Guzy
۲
۳
Matachowski Bartosz
Finished
۱۷:۰۵
Vojteh Shanc
۰
۳
Andrei Knazik
Finished
۱۷:۲۰
Jan Simecek
۰
۳
Jakub Jenicek
Finished
۱۷:۲۵
Jan Molenda
۳
۱
Matachowski Bartosz
Finished
۱۷:۳۵
Vojteh Shanc
۰
۳
Zdenek Dusek
Finished
۱۷:۵۰
Ruzicka Josef
۲
۳
Brozek Michal
Finished
۱۷:۵۵
Damian Bucko
۲
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۸:۰۵
Andrei Knazik
۲
۳
Pistora Josef
Finished
۱۸:۲۰
Kurzak Bronislaw
۲
۳
Fabian Sikora
Finished
۱۸:۳۰
Gola Blazej
۲
۳
Damian Bucko
Finished
۱۸:۳۵
Ruzicka Josef
۲
۳
Jan Simecek
Finished
۱۸:۴۰
Jan Hendrych
۰
۳
Kolar Vlastimil
Finished
۱۸:۵۰
Szostak Michal
۱
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۹:۰۰
Karol Guzy
۰
۳
Gola Blazej
Finished
۱۹:۰۵
Miguel Chamorro
۱
۳
Sancho Libre
Finished
۱۹:۱۰
Vlastimil Kocvara
۳
۲
Vojtech Strouhal
Finished
۱۹:۱۰
Jakub Jenicek
۰
۳
Brozek Michal
Finished
۱۹:۱۰
Marat Filip
۳
۲
Jonas Kulveit
Finished
۱۹:۲۰
David Jicha
۲
۳
Strejc Filip
Finished
۱۹:۲۵
Kurzak Bronislaw
۱
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۹:۳۰
Jan Molenda
۳
۰
Damian Bucko
Finished
۱۹:۳۵
Stanislav Jansa
۲
۳
Pavel Vilhelm
Finished
۱۹:۴۰
Jesus Cantero
۳
۱
Eduardo Gonzales
Finished
۱۹:۴۰
Sander Taaber
۱
۳
Varmo Onton
Finished
۱۹:۴۵
Jan Hendrych
۲
۲
Jonas Kulveit
inprogress
۱۹:۵۰
Andrej Grossu
۲
۲
Tomas Beran
inprogress
۱۹:۵۵
Hubert Dwojak
۰
۳
Fabian Sikora
inprogress
۲۰:۰۰
Gola Blazej
۰
۲
Matachowski Bartosz
inprogress
۲۰:۰۵
Vlastimil Kocvara
۱
۰
Pavel Vilhelm
inprogress
۲۰:۱۰
Timo Teras
۰
۱
Marko Mannik
inprogress
۲۰:۱۵
Kolar Vlastimil
-
-
Marat Filip
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
David Jicha
-
-
Tomas Beran
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۵
Vojtech Strouhal
-
-
Stanislav Jansa
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۰
Sander Taaber
-
-
Marko Mannik
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Jan Hendrych
-
-
Marat Filip
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Strejc Filip
-
-
Andrej Grossu
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۵
Vlastimil Kocvara
-
-
Stanislav Jansa
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
Varmo Onton
-
-
Timo Teras
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Belarus
Liga Pro
Andrei Bairakov
۱
۳
Dmitrii Kulesha
Finished
۰۸:۳۰
Yuriy Bokovoy
۰
۳
Sergei Gus
Finished
۰۹:۰۰
Dmitrii Kulesha
۲
۳
Yuriy Bokovoy
Finished
۰۹:۳۰
Sergei Gus
۲
۳
Andrei Bairakov
Finished
۱۰:۰۰
Andrei Bairakov
۰
۳
Yuriy Bokovoy
Finished
۱۰:۳۰
Dmitrii Kulesha
۳
۲
Sergei Gus
Finished
۱۱:۰۰
Vladislav Pashkevich
۳
۱
Sergey Kuznetsov
Finished
۱۳:۰۰
Sergey Kuznetsov
۳
۱
Vitaly Lyalkov
Finished
۱۴:۰۰
Vitaly Lyalkov
۳
۱
Vladislav Pashkevich
Finished
۱۴:۳۰
Petr Puzanov
۳
۲
Vladimir Bushma
Finished
۱۸:۳۰
Vladimir Murashko
۳
۰
Dmitrii Korol
Finished
۱۹:۰۰